Welkom op onze nieuwe website!

WIE ZIJN WIJ?


Bekwaamheid, kwaliteit en uitdaging

Het realiseren van goed onderwijs beschouwen we als de kerntaak van onze school.


Rust en orde, veiligheid

Het basisuitgangspunt voor onze school is dat kinderen zich veilig voelen: dat is het fundament onder het leren.


Eerlijkheid en integriteit

We vinden dat leren voor iedereen de moeite waard moet zijn. We willen kinderen zo goed mogelijk toerusten op hun functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen.


Samenwerking en verantwoordelijkheid

Een belangrijke taak van de leerkracht is het bevorderen van de zelfstandigheid en het samenwerken van de kinderen.


Humor, plezier en enthousiasme

School moet plezierig zijn voor alle betrokkenen om er te leren en te werken.

BASISSCHOOL PATRICIUS OP DE KAART

Het realiseren van goed onderwijs dat tegemoet komt aan de behoeften, de belevingswereld en de vragen van elk kind beschouwen wij als onze kerntaak. Kinderen leren veel als ze graag willen leren, als ze met plezier naar school komen, als er passie voor leren is.

Samenwerking met iedereen die bij de school betrokken is staat bij ons hoog in het vaandel. Op deze site vinden jullie alle nodige informatie voor leerlingen, ouders en leerkrachten.